Allmänna villkor försäljning – uthyrning

Allmänna villkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR / UTHYRNINGSVILLKOR

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (nedan kallat Villkoren) gäller vid försäljning av produkter och annan lös egendom av Swedish Machine Rental AB 559349-3777 (nedan kallad Säljaren) och konsument (nedan kallad Kunden) via Säljarens hemsida www.SweRental.com (nedan kallad Webbplatsen), telefon, e-post eller annan väg.

Vid köp ingås avtal mellan Kunden och Säljaren.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Säljaren tillåter inte, i enlighet med svensk lag, att kreditköp görs av personer under 18 år. Minderåriga kan, med tillstånd av målsman, ingå avtal med Säljaren.

2. Produktinformation

Säljaren reserverar sig för eventuella fel i texter och bilder på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktigt publicerade priser. Kunden har alltid rätt att reklamera varan om fel föreligger.

3. Kunduppgifter

Vid registrering av användarkonto eller genomförande av köp på Webbplatsen kommer Kunden ombedes att uppge vissa personuppgifter.

Kunden ansvarar för att samtliga uppgifter är fullständiga samt korrekta och ansvarar för eventuellt felaktigt uppgifter. Kundens personuppgifter kommer att behandlas enligt Säljarens integritetspolicy.

Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att dessa uppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dem. Kunden ska omgående anmäla till Säljaren om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord.

Om Säljaren misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Säljaren rätt att stänga av Kunden.

Säljaren har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och visas exklusive eller inklusive moms.

Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

5. Beställning

För att genomföra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa villkoren i sin helhet, samt att denne tagit del av all förenlig informationen och samtycker till användningen av personuppgifter och cookies i enlighet med Säljarens integritetspolicy.

Avtal om köp ingås i samband med att Säljaren bekräftar Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse via e-post. Säljaren uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Säljarens kundtjänst.

Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Säljaren att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Säljaren fortsätter med beställningen.

6. Betalning

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vi fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Kunden kommer i sådant fall upplysas om detta.

Säljaren förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

Vid betalningsdröjsmål utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Säljaren innehar SSL-certifikat och hela Webbplatsen använder sig av SSL vilket gör att all trafik blir krypterad mellan Kunden och Webbplatsen.

I samarbete med Payson erbjuder vi olika betalningsalternativ för privatpersoner och företag, vilka betalsätt du kan välja mellan visas i kassan.

– Direktbetalning med Visa eller Mastercard

– Direktbetalning genom bank

– Faktura

– Dela upp betalningen

– Löpande faktura (avtalskunder)

När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Swedish Machine Rental AB. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen.

Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, så förbehåller sig Swedish Machine Rental rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen så kontaktar vi dig och informerar om detta.

Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning.

7. Leverans

Säljaren levererar endast inom Sverige om inget annat avtalas. Leverans sker som standard i samarbete med speditören DHL, expresskurir eller maskintransportörer. I enskilda fall och har Säljaren rätt att göra undantag från detta. Läs mer om frakt och leverans på Webbplatsen.

Lagervaror skickas normalt inom den tidsperiod som anges på respektive produktsida på Webbplatsen dock senast inom 5 arbetsdagar efter order. Den slutliga och totala leveranstiden styrs av den produkten med längst leveranstid som ingår i köpet samt distributörens leveranstid. Innehåller ordern beställningsvaror inväntar Säljaren varan innan leverans till Kunden sker.

Tillfälligt slutsålda varor restnoteras och skickas snarast vid hemkomst. Säljaren står för fraktkostnaden vid restorder.

Om Säljaren inte kan leverera inom avtalad tid informeras Kunden utan dröjsmål om anledningen till förseningen och om en ny leveranstidpunkt. Om inte Säljaren kan åtgärda felet inom skälig tid har Kunden rätt att häva köpet, vilket också gäller vid specialbeställningar.

Säljaren ansvarar för transportrisken, det vill säga risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Säljaren.

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och försändelse-ID. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paketet ska hämtas.

Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefon eller SMS.

För paket som Kunden inte hämtar ut eller tar emot har Säljaren rätt att debitera den verkliga kostnaden för frakt och returfrakt samt en administrativ avgift för hantering på 300 kr.

8. Transportskada

Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador inom två (2) månader. Detta ska göras till Säljarens kundtjänst support@SweRental.com så att Säljaren har möjlighet att anmäla skadan till fraktbolaget.

Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera varans skick så fort som möjligt för att kunna upptäcka både synliga och dolda transportskador.

Om det är en synlig transportskada anmäls detta direkt till chauffören vid mottagandet. Be chauffören göra en notering på din kopia av fraktsedeln. I händelse av transportskada får varan inte användas av Kunden och Kunden måste också behålla varans emballage för eventuell retur och besiktning vid handläggning av skadeärendet.

9. Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av varor på Webbplatsen i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Säljaren detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan.

Ångerrätten gäller inte följande typer av varor:

 1. Varor som tillverkats eller beställts enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt fått en tydlig personlig prägel, detta inkluderar bland annat specialbeställda varor (beställningsvaror).
 2. Varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.
 3. En vara som snabbt kan försämras eller bli gammal.

Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen skall Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Säljaren via e-post till support@SweRental.com som hjälper Kunden med returförfarandet. Kunden skall ange sitt namn, adress, ordernummer eller fakturanummer samt övrig relevant information.

Returförfarende_ länk.

Vid utövande av ångerrätten ombesörjer Kunden själv att skicka tillbaka varan och står för kostnaden för returfrakten om inget annat överenskommits mellan säljare och köparen. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Säljaren. Varan ska skickas väl emballerad i originalkartong. Kunden ansvarar för skador och andra risker i samband med returfrakten, varför Säljaren rekommenderar att använda ett transportsätt som har ett kollinummer som går att spåra. Säljaren löser inte ut paket mot postförskott eller rekommenderade brev samt hämtar ej ut paket som skickats till ett ombud.

Vill Kunden använda Säljarens fraktavtal gäller följande priser:

 • Varubrev/postpaket 150 kr
 • Styckegods 400 kr

När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Säljaren erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden ej.

På det belopp som ska återbetalas har Säljaren rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

För att förenkla hanteringen av returer för både Kunden och Säljaren samt undvika eventuella tvister så väljer Säljaren att ha som policy och garanti för Kunden att om nedan punkter uppfylls vid retur eller byte så kommer ej något avdrag för värdeminskning att ske. Uppfylls däremot inte punkterna nedan så kommer Säljaren att i de fall detta anses nödvändigt att nyttja sin lagliga rätt att ta ut en ersättning för varans värdeminskning. Denna ersättning varierar från fall till fall och meddelas Kunden innan eventuell återbetalning sker.

Riktlinjer för retur och byte för att undvika avdrag för värdeminskning:

 • Om varans förpackning är återförslutningsbar har Kunden rätt att öppna förpackningen och kontrollera samt prova varan. Varan ska vid retur däremot vara i originalskick samt i sin originalförpackning.
 • Varan ska returneras i originalförpackning, förpackningen får ej vara skadad och allt ursprungligt innehåll ska medfölja.
 • Varan får ej ha varit monterad, använd eller på annat sätt avvika från sitt ursprungliga skick.

Säljaren betalar tillbaka beloppet till Kunden inom 14 dagar från och med det att Säljaren tagit emot meddelandet. Undantagsvis kan återbetalning dröja längre, dock senast 14 dagar efter att Säljaren mottagit varan, alternativt att Kunden kan uppvisa ett bevis på att varan återsänts, det som sker först.

10. Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentlagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Säljaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts.

Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta hos Säljaren.

Vid reklamation ska Kunden beskriva felet eller skadan så utförligt som möjligt och bifoga bilder på skadan. Detta för att Säljaren ska kunna bedöma ärendet så bra som möjligt. Efter att Säljaren mottagit ärendet ska Kunden vara Säljaren behjälplig med ytterligare information och bilder som krävs för behandling av ärendet. Retur reklamation_länk.

Vid avslutat ärende och godkänd reklamation ska Kunden använda returfraktsedel tillhandahållen av Säljaren och i den mån det är möjligt alltid returnera varan i originalförpackning med tillhörande emballage. Varan bör tillställas Säljaren inom 14 dagar från och med mottagandet av returfraktsedel.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentlagstiftning. Säljaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art.

Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentlagstiftning.

Säljaren ersätter ej förlorade intäkter eller kostnader för reparationer utförd av annan verkstad om detta ej avtalats.

11. Force Majeure

Säljaren är befriade från att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, tekniska problem, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden, och båda parter har rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändring av Villkoren

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen.

Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren i samband med ett nytt köp eller vid återbesök på Webbplatsen, alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna.

Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar i Villkoren.

13. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon av bestämmelserna i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

De bestämmelser som förklaras ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. Tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Säljarens kundtjänst.

Vid tvist som ej kan lösas i samråd mellan Kunden och Säljaren, kan Kunden anmäla ärendet via ARN:s webbplats, se nedan, eller till en EU-gemensam webbplats för att få din tvist prövad online, så kallad ODR (Online Dispute Resolution). EU:s webbplats för tvistlösning på nätet finner du här http://ec.europa.eu/odr

Kan en lösning ej hittas kan Kunden kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden:

http://www.arn.se

Vid eventuell tvist följer Säljaren beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

15. Pre Delivery Inspection PDI

Vid order via SweRental.com bekräftar kunden att hen är väl insatt i beställda produkters korrekta användning, säkerhetshantering samt skötsel.

Detta genom att tillgodogöra sig bifogade instruktionsmanualer med tillhörande säkerhetsdel, manualer/information från SweRental.com hemsida eller genom kontakt med kundtjänst support@SweRental.com.

Produkten kommer att överlämnas till kund redo för användning, tillsammans med all nödvändig dokumentation och alla verktyg eller tillbehör som ska tillhandahållas. Vi kommer ge er instruktioner om produktens korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel enligt produktens instruktionsmanual.

Observera att varje produkt levereras med instruktionsmanual och gällande säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifter skall följas. Du finner även säkerhetsföreskrifter som en nedladdningsbar PDF på respektive produktsida på sweagro.com.

Hyresvillkor


Hyresvillkor i korta ordalag

 • Maskinen skall återlämnas i samma skick som den levererades i, frånsett ”normalt” slitage på förslitningsbara delar såsom exempelvis skopor.
 • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats/adress.
 • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
 • Vid återlämning skall hyresobjektet vara rengjort och i samma skick som vid utlämningstillfället. Tvätt och återställning faktureras efter maskinretur 495kr/h. (Läs Quick-guide Tvätt/Retur för mer information).
 • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då hyresobjektet återlämnas.

Exempel: Maskinleverans fredag eftermiddag retur måndag fm. avtalad hyra 2 dygn (lörd-sönd). Då får maskinen endast användas under lördag- söndag, om inget annat överrenskommet.

 • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
 • Betalningsvillkor är enligt utställd faktura eller via Payson/Svea ekonomis betalningsvillkor.
 • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
 • Skador, defekter eller onormalt slitage åtgärdas vid retur och faktureras i efterhand, 950kr/h verkstadstaxa , material enl. utl. exklusive moms.
 • Hyrestagaren ansvarar för tillsyn görs innan och under användning av maskinen såsom, exempelvis nivåer på smörjmedel, kylmedel, oljor mm.

Allmänna hyresvillkor för maskiner och övrig utrusning.

§ 1 TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa villkor gäller, om inte annat uttryckligen avtalats, vid uthyrning av maskiner

och annan utrustning utan förare (”Hyresobjekt”) mellan Sweagro bifirma- Gunimek AB 559164-1468 (”Uthyraren”) och hyrestagaren till Hyresobjektet (”Hyrestagaren”) och utgör tillsammans med hyreskontraktet för det aktuella hyresförhållandet specifika avtalade hyresvillkor, och Uthyrarens Integritetspolicy, hyresavtal mellan parterna (gemensamt ”Hyresavtalet”).

Dessa villkor gäller även vid uthyrning av annan utrustning m.m., vilka även är benämnda Hyresobjekt.

1.2 Krav och andra meddelanden som skall lämnas enligt Hyresavtalet skall avges skriftligen och tillställas motparten genom brev eller e-post.

1.3 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av Hyresobjekt utgör accept av dessa villkor och måste kunna visa upp giltig legitimation vid mottagandet av utrustningen.

§ 2 LEVERANS OCH RETUR

2.1 Hyresobjekt, vars mottagande skall kvitteras, aningen hämtas vid Uthyrarens depå/kontor och kan återlämnas till uthyrarens depå/kontor. Utkörning av utrustningen kan också köpas till. Hyrestagaren svarar för lastning och lossning. Om Uthyraren har åtagit sig att transportera Hyresobjektet till Hyrestagaren övergår risken för Hyresobjektet på Hyrestagaren när Hyresobjektet har avlämnats på av Hyrestagaren anvisad plats.

2.2 Vid hyrestidens utgång skall Hyresobjektet vara väl rengjort/tvättat och med beaktande av normalt slitage i ett för Uthyraren godtagbart skick om inte annat köpts till eller avtalats. I annat fall har Uthyraren rätt att återställa Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad tvätt.

Kostnadsregleringar/ efterfakturering:

Tvätt 495 kr/h ex. moms.

Diesel 18kr/liter ex. moms.

Alkylatbensin 2/4 – takt 35 kr/liter.

Reparation vid skada 950kr/h.

Reparationsmateriel enl. inköpspris.

§ 3 HYRESTID

3.1 Hyrestiden räknas fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgängligt enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.

3.2 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör automatiskt vid hyrestidens utgång. Otillåtet nyttjande av Hyresobjektet därefter kan vara förenat med straffansvar.

§ 4 HYRA

4.1 Hyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Uthyrarens vid var tid gälland prislista, jämte skatter och avgifter. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, kalenderdagshyra, skifttillägg och grundhyra. Dagshyra utgör hyrespris per Hyresobjekt och dag. För del av arbetsdag utgår hyra som för hel arbetsdag en arbetsdag beräknas 8h.

4.2 Hyra debiteras även under semesterperioder och annan ledighet om inget annat avtalas.

4.3 Den i hyresavtalet angivna dagshyran förutsätter att Hyresobjektet endast används i ett skift om högst åtta (8) timmar per byggdag/arbetsdag (enskiftsdrift).

4.4 Hyrestagaren skall meddela Uthyraren om Hyresobjektet skall användas för övertidskörning eller mer än i enskift.

§ 5 BETALNING AV HYRA – Faktureras eller betalas vi Payson/ Svea ekonomi.

5.1 Betalning av fakturabeloppet skall erläggas senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan.

5.2 Vid försenad betalning skall dröjsmålsränta utgå från förfallodagen med ett belopp motsvarande den av Sveriges Riksbank vid var tid fastställda referensräntan med ett tillägg på 8 procentenheter. Hyrestagaren skall härutöver betala vid var tid gällande påminnelseavgift. Påminnelseavgiften uppgår för närvarande till 60 kronor.

5.3 Betalningar i samband med bokningen, via faktura eller tredje part Payson/Svea ekonomi.

5.4 I de fall Hyrestagaren har anmärkningar på fakturan skall skriftlig reklamation ske till Uthyraren inom åtta (8) dagar från fakturadatumet.

5.5 Kreditupplysning kommer tas på hyrestagaren.

§ 6 SKÖTSEL

6.1 Hyrestagaren skall undersöka Hyresobjektets skick och skriftligen anmäla anmärkning till Uthyraren senast fem (5) dagar efter det att Hyresobjektet blivit tillgängligt för Hyrestagaren. I de fall ingen anmärkning inkommer inom angiven tid anses Hyresobjektet som mottaget i fullgott skick.

6.2 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att handha Hyresobjekt. Handhavandeinstruktioner finns och lämnas ut på begäran. Instruktionerna skall följas av Hyrestagaren.

6.3 Hyrestagaren svarar för vård, underhåll och förvaring av Hyresobjektet och för kostnader för förbrukningsmaterial. Endast föreskrivna drivmedel av hög kvalitet och originaltillbehör får användas. Det åligger Hyrestagaren att vid tveksamhet inhämta information från Uthyraren i dessa avseenden. Reparation av Hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.

6.4 Uthyraren svarar för sedvanliga besiktningar av Hyresobjektet och Hyrestagaren skall meddela Uthyraren när sådan skall ske. Uthyraren har rätt att besiktiga Hyresobjektet på arbetsplatsen.

§ 8 ÄGANDERÄTT TILL HYRESOBJEKTET

8.1 Hyresobjekt är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt.

8.2 Hyresobjekt får t.ex. inte inskrivas, pantsättas, sammanfogas med fast egendom eller överlåtas av Hyrestagaren.

8.3 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjekt till annan arbetsplats än som angivits till Uthyraren. Hyresobjekt får heller inte hyras ut i andra hand eller nyttjas av annan än Hyrestagaren. Hyrestagaren äger härutöver inte rätt att märka om eller på annat sätt ändra identifikationsmärkning, skriftliga instruktioner eller liknande.

8.4 All data och information som Hyresobjektet genererar, samt sammanställningar utförda av Hyrestagaren av sådan data tillsammans med annan av Hyrestagarens information såsom transaktioner, pågående projekt, hyresbestånd etc. är av Uthyraren ägda med ensamrätt. I den utsträckning sådan information och sammanställning tillgodogörs Hyrestagaren är hyrestagaren fri att använda informationen inom dess verksamhet men får inte dela eller i övrigt tillgängliggöra informationen utanför Hyrestagarens koncern.

§ 9 FÖRVARING OCH ANVÄNDNING

9.1 Hyresobjektet skall under hyrestiden vårdas och förvaras av Hyrestagaren på sådant sätt att det inte utsätts för skada, olovligt nyttjande eller tillgrepp. Hyrestagaren är skyldig att vidta erforderliga säkerhetsåtgärder, såsom att låsa in Hyresobjektet med godkända lås och tillse att obehöriga ej har tillgång till utrymmet.

9.2 Hyrestagaren är skyldig att hålla Uthyraren underrättad om var Hyresobjektet förvaras eller används och bereda Uthyraren tillträde till denna plats om uthyraren behöver tillträde till hyresobjektet.

9.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka de är avsedda och i enlighet med tillverkarens anvisningar samt av Uthyraren meddelade anvisningar och instruktioner.

§ 10 ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR

10.1 HYRFÖRSÄKRING är obligatorisk vid hyra som privatperson med ett självriskbelopp på 9.500 kr exl. Moms. Inkludears automatiskt då man bokar maskinen via vår hemsida.

Sweagro- gunimek AB förmedlar en hyrförsäkring som skyddar uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaveri, (som plötslig och oförutsedd händelse räknas inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande, eller ansvarsförsäkring). Om hyres-materielen utsatts för onormal förslitning är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren för värdeminskningen. Om hyrestagaren hanterar hyresmaterielen vårdslöst så att skada uppstår kommer hyrestagaren att debiteras ett belopp som motsvarar uthyrarens omkostnader för att återställa hyresmaterielen.

Som hyrestagare är man skyldig att vidta rimliga säkerhetsåtgärder, dvs att låsa in hyresmaskinen med giltiga lås och tillse att obehöriga ej har tillgång till utrymmet, vid förvaring i fordon tillse att fordonet är låst, samt att inte använda hyresmaskinen på felaktigt sätt. An

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits enligt gällande försäkringsvillkor. Polisanmälan skall bifogas.

Försvinner eller skadas Hyresobjektet skall Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Uthyraren.

10.2 Hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjekt tillfogar person eller egendom. Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös vid person- och sakskada enligt denna bestämmelse.

10.3 Uthyraren svarar för att Hyresobjektet är trafikförsäkrat om detta krävs.

10.4 Hyrestagaren är skyldig att på begäran uppge och styrka sitt försäkringsskydd.

§ 11 DRÖJSMÅL OCH FEL

11.1 Om Hyresobjekt inte fungerar enligt Hyresavtalet skall Uthyraren utan kostnad och oskäligt dröjsmål åtgärda bristen. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra under den tiden då bristen åtgärdas.

11.2 Uthyrarens skyldigheter omfattar inte fel eller brister som är utan betydelse för Hyrestagarens användning av Hyresobjektet eller fel som uppstått till följd av att Hyrestagaren handlat i strid med villkoren för Hyresobjektets skötsel och användning.

11.3 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador. Uthyrarens ansvar är även begränsat till den totala hyresersättning som Uthyraren erhållit enligt Hyresavtalet.

§ 12 ÄNDRING AV HYRESPERIOD FÖR HYRESOBJEKT

12.1 Vid förkortad hyrestid i förhållande till avtalad hyrestid för Hyresobjekt, gäller 30 dagars uppsägningstid alternativt förkortad till den tidpunkt då Uthyraren placerat Hyresobjektet hos annan kund.

12.2 Vid behov av förlängning av hyresperioden (långtidshyra, >20 dagars hyra) skall detta meddelas Uthyraren senast 30 dagar innan avtalad hyrestid utgår. Uthyraren skall inom tio (10) dagar från mottagandet av sådant meddelande underrätta Hyrestagaren om förlängning medges och villkoren för sådan förlängning.

12.3 När avtalad hyrestid utgår, har Uthyraren rätt att återta Hyresobjektet, om anmälan om förlängning ej har skett.

12.4 Vid utebliven anmälan om förlängning äger Uthyraren rätt att återta Hyresobjektet, då avtalad beräknad hyrestid utgår.

§ 13 FÖRTIDA UPPSÄGNING

13.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende (t.ex. utebliven betalning eller användande av Hyresobjektet utanför den av Uthyraren angivna arbetsplatsen) bryter mot dessa villkor och inte inom tre (3) dagar efter begäran om rättelse (t.ex. betalningspåminnelse) har upphört med avtalsbrottet. Part äger vidare rätt att omedelbart säga upp Hyresavtalet om den andra parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, befinns sakna utmätningsbara tillgångar eller annars kan antas vara illikvid eller på obestånd.

13.2 Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjekten till Uthyraren vid äventyr av att Uthyraren återtar Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad. För det fall Uthyraren anser att det finns risk för att återlämnande av Hyresobjektet inte kommer ske enligt ovan äger Uthyraren rätt att omedelbart återta Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

13.3 Oaktat punkt 13.1 och 13.2 har Uthyraren alltid rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande, utan möjlighet till rättelse för Hyrestagaren, och återta Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad för det fall Uthyraren bedömer att det föreligger risk för Hyresobjektets förkommande eller förstörelse.

§ 14 PERSONUPPGIFTER

14.1 Uthyrarens behandling av personuppgifter i relation till ingåendet av detta Hyresavtal regleras av Uthyrarens Integritetspolicy.

§ 15 FORCE MAJURE

15.1 Part äger rätt till förlängning av avtalade hyrestider om hans fullgörande hindras av omständighet på motpartens sida eller till följd av omständighet utanför partens kontroll eller annat av parten icke vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han rimligen inte kunnat undanröja såsom exempelvis krig, upplopp, avbrott i den allmänna samfärdseln, eldsvåda, explosion eller myndighetsingripande.

15.2 Rätten till sådan förlängning börjar löpa först efter det att motparten mottagit skriftlig underrättelse om hindret. I de fall Hyresavtalet inte kan fullgöras inom rimlig tid till följd av omständighet enligt föregående stycke, äger part rätt att häva avtalet till den delen dess fullgörande hindras.

15.3 Det uppmärksammas att arbetskonflikt och liknande omständighet inte befriar Hyrestagaren från avtalade skyldigheter enligt Hyresavtalet, dock befriar arbetskonflikter Uthyraren från påföljder i anledning av icke fullgörande.

§ 16 FULLSTÄNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR

16.1 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor.

16.2 Ändringar av och tillägg till Hyresavtalet skall, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna. Uthyraren ska dock ha rätt att göra andra än väsentliga ändringar och tillägg till Hyresavtalet genom meddelande till Hyrestagaren därom, varvid ändringen eller tillägget ska träda i kraft en månad efter mottagande av meddelandet (eller sådan senare tidpunkt som angivits i meddelandet), under förutsättning att Hyrestagaren inte genom meddelande invänt mot ändringen eller tillägget.

§ 17 TVIST

17.1 Svensk lag skall äga tillämpning på Hyresavtalet.

17.2 Tvist i anledning av Hyresavtalet skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Skiljeförfarandet skall äga rum i Linköping eller Stockholm. Det svenska språket skall användas i skiljeförfarandet.

17.3 Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.

17.4 Tvist som avser Uthyrarens fordran på betalning enligt Hyresavtalet, äger Uthyraren – efter eget val och oaktat ovanstående bestämmelser – driva i allmän domstol.